Scurt istoric al bisericii din Pustiana

Prima biserică, de lemn, s-a ridicat în anul 1780. Ulterior s-a construit o altă biserică, în anul 1830, care va fi refăcută din lemn în anul 1849 în urma distrugerii ei în incendiul din 1848. Această biserică a rezistat în timp până în anul 1957, când s-a dat în folosință actuala biserică cu hramul „Sfântul Ștefan”, a cărei construcție începuse încă în anul 1937, lucrările stagnând din cauza războiului.

Parohia Pustiana ... fiind cea mai mare comunitate catolică de pe valea Tazlăului, ocupa, încă de la sfârşitul secolului al XVIII-lea, un loc central între satele catolice din împrejurimi şi a fost declarată parohie de sine stătătoare în anul 1806. Aria de activitate a preoţilor din Pustiana se desfăşura pe o suprafaţă foarte mare, având în subordine aproape 20 de comunităţi cu 15 biserici. (Lumina Creștinului - Pr. Alois Moraru, Parohia Tărâța - Serie nouă - Anul XV - octombrie 2004, nr. 10)

János Jerney în primul volum al cărții „Călătorii în est... 1844 și 1845” pagina 203 (Jerney János keleti utazása... 1844 és 1845. Első kötet, Pest 1851.) scrie următoarele: „Biserica mamă este construită din lemn în cinstea Sf. Ștefan, aparține episcopiei Trotușului. În 1830 devine parohie. ... Are 23 de filiale cu 3400 de suflete.

Conform datelor din „Almanahul Presa Bună 2010” parohie înfiinţată în 1880.

Biserica din Pustiana îl are ca patron pe Sfântul Ştefan, primul regele al Ungariei. „…Pictura altarului îl reprezintă pe primul nostru rege în straie ungureşti.” (Jerney János keleti utazása... 1844 és 1845. Vol. I. p. 203.)