Categories: Arhivă
      Date: Dec  3, 2010
     Title: Anul pastoral dedicat familiei şi Căsătoriei creştine

Anul pastoral dedicat familiei şi Căsătoriei creştine

1. Tema anului pastoral şi durata desfăşurării

Prin scrisoarea pastorală „Familia, legământ de iubire, leagănul vieţii şi sanctuarul iubirii” din 25 octombrie 2010, Preasfinţitul Petru Gherghel a declarat Anul pastoral dedicat familiei şi Căsătoriei creştine. Acest an pastoral are ca moto: „Familie, devino ceea ce eşti!” şi se va desfăşura pe parcursul a trei ani: va începe cu prima duminică din Advent a anului 2010 şi se va termina cu solemnitatea „Cristos, Regele Universului” a anului 2013.2. Obiectivul

Pornind de la constatarea crizei prin care trec familiile din Biserica noastră locală, obiectivul pe care ne propunem să-l atingem în aceşti trei ani este o apropiere reciprocă între Biserică şi familiile noastre creştine, cu scopul unei reînnoiri a imaginii, a trăirii şi a pastoraţiei familiei creştine în Biserică şi în societate.

3. Destinatarii acţiunilor pastorale

Destinatarii acţiunilor pastorale ce se vor desfăşura în aceşti trei ani sunt, în primul rând, familiile creştine (incluzând toţi membrii ei: părinţi, copii; tineri, adulţi, bătrâni; căsătoriţi, divorţaţi, văduvi etc.), dar şi clerul diecezan, călugării, călugăriţele, membrii asociaţiilor civile, educatorii şi profesorii din învăţământ şi educaţie, operatorii mass-media.

4. Responsabilii acţiunilor pastorale

Pentru atingerea obiectivului propus este necesar ca întreaga Biserică locală să se simtă angajată în iniţiativele pastorale care au ca scop promovarea binelui familiei. Înainte de toate însă, familia creştină însăşi, ca biserică domestică, trebuie să se simtă responsabilă de calitatea vieţii familiale. Un rol deosebit le revine apoi lucrătorilor pastorali şi sanitari, responsabililor asociaţiilor civile, profesorilor şi educatorilor creştini, operatorilor mass-media.
Pentru o mai bună organizare a programelor la nivel diecezan, prin decretul nr. 2140/25 octombrie 2010, Preasfinţitul Petru Gherghel a stabilit o Comisie Coordonatoare a Planului Pastoral Dedicat Familiei şi Căsătoriei Creştine. Această comisie are misiunea să coordoneze iniţiativele şi activităţile pastorale, să pregătească materialele necesare pentru omilii şi cateheze, precum şi să precizeze calendarul manifestărilor diecezane specifice acestui an pastoral.

5. Modalităţile de acţiune

Apropierea reciprocă dintre Biserică şi familie, pentru a ajunge la o imagine reînnoită a familiei creştine după modelul Preasfintei Treimi şi a Sfintei Familii din Nazaret, trebuie urmărită pe toate căile de comunicare şi activitate pastorală pe care le are la dispoziţie Biserica noastră locală.
În principal, se va da atenţie: misiunilor populare, catehezelor despre familie, omiliilor duminicale, celebrărilor liturgice, rugăciunilor în şi pentru familie, întâlnirilor formative, cursurilor de pregătire la căsătorie, publicării de cărţi, reviste, pliante, postere, publicizării temelor despre familie în mass-media, organizării Zilei Familiei, a Zilei Vieţii etc.
Prin toate aceste acţiuni se va avea în vedere şi constituirea unei mişcări diecezane „profamilia”, cu baza în fiecare parohie şi comunitate catolică, precum şi organizarea unui congres diecezan şi a unui larg congres naţional dedicat familiei în colaborare cu celelalte eparhii şi episcopii din ţară.

6. Perspectiva din care se va acţiona

Suntem convinşi că adevărul despre familie şi binele familiei pe care îl urmărim nu-şi au alt izvor decât planul de mântuire al lui Dumnezeu revelat nouă în Isus Cristos. De aceea, perspectiva din care va fi privită familia nu poate fi alta decât Cuvântul revelator al lui Dumnezeu, interpretat autentic de magisteriul Bisericii. Şi este important de subliniat că acest cuvânt se adresează familiei creştine de astăzi, în contextul social, economic, politic şi religios în care trăieşte.

7. Etapele desfăşurării anului pastoral

Pentru atingerea obiectivului propus, inspirându-ne din pedagogia divină, fiecare dintre aceşti trei ani va avea o direcţie specifică; aceasta va fi tratată în cateheze, omilii, conferinţe şi va fi urmărită în acţiunile pastorale.
Astfel, în primul an, planul pastoral va avea ca scop Apropierea Bisericii de familie. Aceasta se va realiza în special prin prezentarea învăţăturii Bisericii despre familia şi Căsătoria creştină, prin liturgie, prin acţiuni caritativ-sociale în favoarea familiilor, prin activităţi educativ-formative etc.
În al doilea an, acţiunile pastorale vor urmări Apropierea familiei de Biserică. Aceasta se va realiza, în special, prin ascultarea şi trăirea cuvântului lui Dumnezeu, aderarea la învăţătura Bisericii, participarea la liturgie, trăirea valorilor sacramentului Căsătoriei, rugăciunea în familie, promovarea vocaţiilor, apărarea vieţii, trăirea valorilor creştine în societate, sprijinirea financiară a activităţilor Bisericii etc.
Apropierea reciprocă dintre Biserică şi familie va aduce cu sine o imagine reînnoită a familiei şi a Căsătoriei creştine. De aceea, tema celui de-al treilea an va fi: Biserica şi familia, oglinda Sfintei Treimi. Aceasta se va realiza prin trăirea iubirii ca dar divin şi angajament uman, a iertării, a slujirii, a dăruirii reciproce, a încrederii, a unităţii şi indisolubilităţii familiei, a paternităţii şi maternităţii responsabile, a grijii faţă de fiecare membru al familiei, a vieţii de rugăciune, a voluntariatului, a odihnei şi recreerii.

8. Locul unde se va desfăşura planul pastoral

Locurile unde se vor desfăşura activităţile pastorale dedicate familiei şi Căsătoriei creştine vor fi, în primul rând, spaţiile bisericii, sălile de cateheză, oratoriile, dar şi casele familiilor, sălile de clasă ale şcolilor, mass-media etc.

9. Materialele bibliografice ce pot fi folosite

Pentru cateheză, omilii, conferinţe etc. se va face referinţă, în primul rând, la Sfânta Scriptură, Catehismul Bisericii Catolice, documentele recente ale magisteriului bisericesc, dar şi la scrieri ale autorilor recenţi. Pentru o mai bună prezentare a învăţăturii Bisericii despre familie se pot folosi mijloacele tehnice moderne de proiecţie, mai ales pentru prezentarea de filme, muzică etc.

10. Rezultatele finale ce se speră a se obţine

Principalul rezultat ce se speră a se obţine este o imagine reînnoită a familiilor din Biserica noastră locală, după modelul Preasfintei Treimi şi a Sfintei Familii din Nazaret. În concret, aceasta ar însemna: o mai bună comunicare şi o adevărată solidaritate între Biserică şi familie, o mai bună pastoraţie a familiei, trăirea culturii vieţii şi a iubirii în familii, grija deosebită pentru apărarea vieţii şi educaţia copiilor în prima şcoală şi biserică domestică, părinţii - primii educatori ai copiilor, rugăciunea în familii, sprijinirea vocaţiilor, pregătirea tinerilor la căsătorie, întrajutorarea familiilor, atenţie faţă de familiile şi persoanele în dificultate, crearea unor asociaţii de familii în parohii, promovarea valorilor creştine în familie şi societate etc.