Depunerea Adeziunii în Acțiunea Catolică în Parohia Pustiana

Duminică, 4 decembrie 2011, în a doua duminică din Advent, un număr de 51 de copii, 25 de tineri şi 54 de adulţi din Parohia Pustiana au depus adeziunea în Acţiunea Catolică „Sfântul Iosif”. Sfintele Liturghii au fost celebrate de către părintele Ștefan Lupu, decan al Institutului Teologic din Iași, împreună cu părintele Augustin Benchea, parohul comunităţii şi decan de Moineşti, dimineața la ora 9.00 pentru copii, iar la ora 11.00, părintele Ştefan Bortă, vicar parohial și părintele Cristian Ignat, formator la Seminarul Teologic „Sf. Iosif” din Bacău au concelabrat, trăind alături de întreaga comunitate aceste momente de adevărată sărbătoare.

După o perioadă de pregătire copiii, tinerii şi adulţii din comunitatea Pustiana au depus adeziunea în Acţiunea Catolică, printr-un angajament solemn în cadrul celebrărilor euharistice, cu dorința de a fi mai aproape de Biserică, pentru a-l cunoaşte mai bine pe Cristos și pentru a da o mai bună mărturie de credință, trăind astfel propria vocație şi înaintând pe calea sfințeniei, la care este chemat fiecare creștin după voința lui Dumnezeu care ne spune tuturor: „Fiți sfinți, căci Eu, Domnul Dumnezeul vostru, sunt sfânt” (Lev 11,45).

În acest an în care Acțiunea Catolică aduce mulțumire lui Dumnezeu pentru cei 20 de ani de prezență activă în dieceza de Iași, am dorit și noi ca, urmând tema anului asociativ în curs: „Plini de recunoștință, cu o angajare reînnoită”, să ne arătăm recunoștința noastră lui Dumnezeu pentru toate clipele în care, nu numai cei care au făcut parte efectiv din marea „familie de familii” a Acțiunii Catolice din parohia noastră, dar și ceilalți credincioși ai parohiei, am primit nenumărate haruri și binecuvântări. În mod deosebit îi mulțumim Domnului pentru activitățile desfășurate împreună în cadrul Acțiunii Catolice: pentru activitățile catehetice prin care am avut posibilitatea să înțelegem și să ne trăim mai bine credința primită la Botez, pentru momentele de rugăciune și de adorație petrecute împreună în fața Preasfântului Sacrament, pentru frumoasele activități desfășurate în timpul liber, mai ales în perioada campusului, când am fost mai aproape unii de ceilalți, dar și pentru clipele în care am fost în comuniune cu membrii Acțiunii Catolice din celelalte parohii sau pentru cele în care l-am întâlnit pe Cristos în frații noștri aflați în suferință, atunci când i-am vizitat pentru a le împărtăși nu numai unele daruri materiale, cât mai ales un colind, un cuvânt bun sau o mângâiere. Credem că, într-o oarecare măsură, angajaţi fiind în aceste activități și ajutaţi de harul lui Dumnezeu, am reușit să împlinim cuvintele pe care Fericitul Papă Ioan Paul al II-lea le adresa laicilor creștini: „Voi sunteţi laici creştini care faceţi ca evanghelia să ia contact cu viaţa!”

La sfârşitul celebrării liturgice, toți membrii Acţiunii Catolice au fost felicitați printr-un aplauz din partea întregii comunități pentru da-ul lor curajos şi hotărât spus în faţa lui Dumnezeu şi înaintea altarului, încurajați fiind să rămână fideli față de angajamentele luate.
Dumnezeu să-i binecuvânteze pe toţi membrii Acţiunii Catolice și să reverse din marea Sa bunătate asupra fiecăruia beșugul harurilor Sale!

pr. Ștefan Bortă

Cei care doresc să revadă momentele trăite împreună în cadrul depunerii adeziunii în Acțiunea Catolică ce a avut loc în parohia Pustiana, au această posibilitate vizionând un scurt filmuleț postat mai jos:

Categorie: Stiri
Dec 10, 2011