Ce reprezintă Acțiunea Catolică în parohia noastră?

În Vechiul Testament Dumnezeu se adresează poporului său cu aceste cuvinte: „Fiți sfinți, căci Eu, Domnul Dumnezeul vostru, sunt sfânt” (Lev 11,45), iar Isus în Predica de pe Munte ne porunceşte: „Fiţi desăvârşiţi precum Tatăl vostru ceresc este desăvârşit” (Mt 5,48).

Ascultând de acest îndemn, fiecare dintre noi, indiferent de vocația pe care am primit-o de la Dumnezeu, fie în viața consacrată, fie în viața de familie, indiferent de profesia pe care trebuie să o desfășurăm, suntem chemați să înaintăm pe calea sfințeniei. „Fiți sfinți, căci Eu, Domnul Dumnezeul vostru, sunt sfânt” (Lev 11,45). Iar dacă Dumnezeu ne îndeamnă să facem acest lucru, El ne dă și ajutorul necesar ca să-l împlinim, căci altfel ar fi nedrept. Acest fapt reiese din istoria Bisericii, acolo unde întâlnim multe modele de sfințenie, modele care ne dovedesc că sfințenia este posibilă, atât pentru oamenii simpli, obișnuiți, care trăiesc în mijlocul lumii, cât și pentru cei care se evidențiază prin fapte mari, deosebite, având cele mai înalte misiuni de îndeplinit, în școli și universități sau stând pe tronul unei țări ca regi și regine ș.a.m.d. Cu toate acestea, la sfințenia la care ne cheamă Dumnezeu nu vom putea ajunge fără harul Său și de unul singur: ne sfințim împreună cu frații noștri, îngrijindu-ne nu numai de propria mântuire, dar și de mântuirea acelora alături de care trăim. Tocmai acest lucru intenționează Acțiunea Catolică să ne ajute să îl realizăm, prin diferitele activități desfășurate împreună cu ceilalți membri din cadru ei.

Fericitul Papă Ioan Paul al II-lea, adresându-se laicilor creștini, le spunea aceste cuvinte: Voi sunteţi, laici creştini care faceţi ca evanghelia să ia contact cu viaţa! Acesta este motivul pentru care Acțiunea Catolică a fost și este susținută de către papi și Biserică, deoarece ne ajută să îl întâlnim pe Cristos în frații care ne înconjoară, ne ajută să îl slujim și să-l urmăm mai îndeaproape. De fapt, ceea ce intenționează Acțiunea Catolică să ofere membrilor săi este tocmai o cale de sfințenie, într-o familie lărgită (familie de familii), ca parte integrantă din Biserică, dintr-o comunitate care se roagă împreună, trăieşte împreună, suferă împreună şi împreună aleg să-l urmeze pe Cristos.
Revenind asupra cuvintelor Fericitului Ioan Paul al II-lea, adresate laicilor creștini, am putea să ne întrebăm: în ce mod Acțiunea Catolică ne poate ajuta să facem ca evanghelia să ia contact cu viața în mijlocul comunității în care trăim? Noi știm că orice asociație are un Statut, un regulament, acceptat de cei care aderă la asociația respectivă și pe care toți membrii se străduiesc, după propriile puteri, să-l respecte. La fel stau lucrurile și în cadrul Acțiunii Catolice: toți cei care aderă la Acțiunea Catolică acceptă scopurile precizate de Statut şi se angajează să le îndeplinească, înainte de toate, în propria lor viaţă, şi apoi în comunitatea bisericească, prin diferitele activități realizate pe mai multe laturi precum:
a. latura educativ- formativă prin:
– participarea şi pregătirea momentelor catehetice;
– pregătirea copiilor pentru prima sfântă Împărtăşanie şi sfântul Mir;
– aprofundarea cunoştinţelor religioase prin lectura în comun a Sfintei Scripturi, conferinţe şi studii biblice, dezbateri pe teme de credinţă şi actualizarea trăirii ei în situaţiile concrete;
– răspândirea în spirit larg, ecumenic, a cunoştinţelor despre Dumnezeu şi a cuvântului biblic;
– editarea, sprijinirea şi răspândirea publicaţiilor creştine.
b. latura caritativă prin:
– ajutorarea celor nevoiaşi din spitale, cămine de bătrâni, orfelinate, internate, case de handicapaţi şi a celor bolnavi din parohie;
– întrajutorarea şi susţinerea reciprocă a membrilor asociaţiei etc.;
c. latura liturgică prin:
– pregătirea sfintei Liturghii;
– participarea la cor;
– ore de adoraţie şi rugăciune în comun;
– exerciţii spirituale şi zile de reculegere etc.
d. latura cultural recreativă prin :
– sensibilizarea faţă de valorile autentice ale ştiinţei, culturii şi artei;
– organizarea plăcută şi utilă a timpului liber prin pregătirea de cenacluri literar-religioase şi muzicale;
– organizarea de activităţi cultural artistice, sportive şi turistice;
– organizarea de excursii şi pelerinaje;
– discuţii asupra unor cărţi şi filme care au caracter creştin etc.
Iată așadar, pe scurt, modalitățile prin care cei care fac parte din marea familie a Acțiunii Catolice pot întrupa evanghelia în mijlocul comunității din care fac parte și nu numai. Înțelegem astfel că, pentru a ajunge la sfințenia la care ne cheamă Dumnezeu nu trebuie să realizăm cine știe ce fapte eroice, spre exemplu dându-ne viața ca martiri pentru Cristos, ci urmându-l pe Cristos, trăindu-ne viața noastră de creștini acolo unde am fost puși de către El. Și poate acest lucru este uneori mult mai greu decât să-ți oferi viața o dată pentru totdeauna lui Cristos, decât să îți oferi viața în fiecare zi, picătură cu picătură. Este de ajuns doar să ne gândim câți dintre frații noștri își poartă crucea lor zilnică, de cele mai multe ori în liniște și fidelitate, conștienți că fac acest lucru pentru Cristos și evanghelia sa, oferindu-le astfel semenilor un ajutor, pentru ca și ei să înainteze pe calea sfințeniei, după voința lui Dumnezeu, care ne îndeamnă: „Fiți sfinți, căci Eu, Domnul Dumnezeul vostru, sunt sfânt” (Lev 11,45).

pr Ștefan Bortă

Categorie: Arhivă
Oct 31, 2011