În Dieceza de Iaşi se va deschide Anul Familiei

Cu prima duminică din Advent (28 noiembrie 2010) va începe un nou an pastoral dedicat familiei şi Căsătoriei creştine. Acesta are ca moto: „Familie, devino ceea ce eşti!”, cuvinte luate din exortaţia apostolică Familiaris consortio (nr. 17).

În fiecare parohie se va organiza deschiderea solemnă a anului pastoral. În cadrul sfintei Liturghii din prima duminică a Adventului va fi aşezată la loc de cinste, în prezbiter sau în apropierea altarului, icoana Sfintei Familii: Isus, Maria şi Iosif.

Anul Familiei este însoţit şi de „Peregrinatio Mariae” - pelerinajul veneratei imagini a Maicii Domnului de la Cacica în parohiile diecezei. Pe parcursul a trei ani se doreşte ca această icoană să poposească în toate comunităţile. Anul acesta icoana poposeşte în catedrala din Iaşi (28 noiembrie - 5 decembrie), Bacău-centru (5-8 decembrie), Barticeşti (9-12 decembrie): Suceava (12-15 decembrie) şi Soloneţu Nou (15-19 decembrie).

Anul Familiei va fi deschis în catedrala din Iaşi duminică, 28 noiembrie, printr-o Liturghie pontificală. Icoana Maicii Domnului de la Cacica va fi primită la ora 10.45 de către PS Petru Gherghel şi de mai mulţi preoţi. Apoi icoana va fi aşezată în apropierea altarului. După-amiază se va recita rozariul (cele 20 de mistere) şi se va face o oră de rugăciune mariană. În zilele următoare rând pe rând au fost programate să vină în pelerinaj la catedrală celelalte parohii din Iaşi: Parohia „Sfânta Tereza a Pruncului Isus” (29 noiembrie), Parohia „Sfântul Anton” (30 noiembrie), Parohiile Tomeşti, Dancu şi Valea Lupului (1 decembrie), Parohia „Adormirea Maicii Domnului” (2 decembrie), persoanele consacrate de la mănăstirile din Iaşi (3 decembrie), seminariştii (4 decembrie). În program: Liturghii cu predici centrate pe misterul Mariei în familie, rozariul, rugăciuni şi cântece mariane, un recital „Ave Maria” al corurilor celor trei parohii din Iaşi - toate încheiate cu o procesiune cu icoana Maicii Domnului pe Bd. Ştefan cel Mare (sâmbătă, 4 decembrie, ora 19.00).

Familia şi Căsătoria creştină vor sta în centru atenţiei timp de trei ani, începând cu prima duminică din Advent 2010 (28 noiembrie) până la solemnitatea Cristos, Regele Universului 2013. Fiecare dintre aceşti trei ani va avea o direcţie, care va fi tratată în cateheze, omilii, conferinţe şi va fi urmărită în acţiunile pastorale. Astfel, în primul an, planul pastoral va avea ca scop Apropierea Bisericii de familie. În al doilea an, acţiunile pastorale vor urmări Apropierea familiei de Biserică. Tema celui de-al treilea an va fi: Biserica şi familia, oglinda Sfintei Treimi.

În principal, se vor da atenţie: misiunilor populare, catehezelor despre familie, omiliilor duminicale, întâlnirilor cu familiile, pregătirii pentru Căsătorie, rugăciunilor în şi pentru familie, publicaţiilor de cărţi şi materiale de promovare (postere, logouri, pliante etc.), organizării Zilei Familiei, a Zilei Vieţii etc. Familiaris consortio şi Scrisoare papei Ioan Paul al II-lea către familii constituie documente de bază în acest timp special dedicat familiei.

Prin toate iniţiativele, pornind de la constatarea crizei prin care trec familiile din Biserica locală, se urmăreşte o apropiere reciprocă între Biserică şi familiile creştine, cu scopul unei reînnoiri a imaginii, a trăirii şi a pastoraţiei familiei creştine în Biserică şi în societate.

Pentru o mai bună organizare, prin decretul nr. 2140/25 octombrie 2010, a fost stabilită o Comisie Coordonatoare a Planului Pastoral Dedicat Familiei şi Căsătoriei Creştine. Comisia are misiunea să coordoneze iniţiativele şi activităţile pastorale, să pregătească materialele necesare pentru omilii şi cateheze, precum şi să precizeze calendarul manifestărilor diecezane specifice acestui an pastoral.

Aceasta s-a reunit pentru prima dată în ziua de 8 noiembrie, la sediul Episcopiei din Iaşi, fiind coordonată de PS Petru Gherghel. Membrii Comisiei au analizat proiectul propus pentru anul pastoral, modalităţile de acţiune, au stabilit o schemă după care vor fi structurate materialele propuse, au făcut sugestii cu privire la diferite urgenţe pastorale care privesc familia.

Scris de Pr. Cornel Cadar
sursa: Institutul Teologic Romano-Catolic Iași

Categorie: Arhivă
Noi 28, 2010